Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Centrum zdravotní ekonomie a managementu
při Univerzitě Karlově

 

Centrum zdravotní ekonomie a managementu při Univerzitě Karlově (CZEM) je společné pracoviště 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a společnosti Advance Healthcare Management Institute.

Cílem CZEM je prohloubení mezioborové spolupráce zapojených institucí ve vědecké a vzdělávací činnosti v oblasti ekonomie, řízení a organizace zdravotnictví, stejně jako v oblasti zdravotnického práva.

CZEM provádí výzkumnou a vědeckou činnost, podílí se na grantových projektech a účastní se konferencí a dalších odborných platforem. V oblasti vzdělávání zajišťuje či se podílí na vytváření výukových modulů pro bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy a také pro celoživotní vzdělávání.

Ve vědecké a vzdělávací činnosti spolupracuje CZEM s dalšími odbornými pracovišti a institucemi v ČR i v zahraničí. CZEM je českým partnerem v mezinárodním projektu monitoru zdravotních systémů a politik (HSPM) a spolupracuje s European Observatory on Health Systems and Policies.