Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Centrum zdravotní ekonomie a managementu
při Univerzitě Karlově

Čím se zabýváme?

 

V centru zájmů a odborností CZEM je propojení medicínských vědomostí a principů medicíny založené na důkazech (evidence based medicine) se schopností ekonomických analýz (včetně zpracování rozsáhlých souborů zdravotnických dat) a praktickou znalostí reálného fungování českého a dalších zdravotních systémů. Z toho vyplývají kompetence především v následujících oblastech:

  • Výzkum poskytování zdravotních služeb - analýzy chování poskytovatelů, hodnocení kvality a efektivity
  • Úhradové mechanismy a kontrakty mezi plátci a poskytovateli, včetně kontraktů sdílejících riziko
  • Programy disease managementu, klinické protokoly a další nástroje standardizace a integrace zdravotní péče sloužící k omezení dopadu chronických nemocí, včetně motivačních systémů pro pacienty
  • Financování zdravotních systémů, včetně dopadu stárnutí obyvatelstva, kompenzace rizika (přerozdělení vybraného pojistného) a financování dlouhodobé péče