Center of Health Economics and Management
at Charles University

Možnosti změny zdravotní pojišťovny

Na webu hpsm.org upřesněny možnosti změny zdravotní pojišťovny. Více informací zde.

Reforma vzdělávání lékařů

18.května 2017 - Na webu HSPM.org publikován nový příspěvek o reformě vzdělávání lékařů. Více zde.

Health Systems and Policy Monitor

Česká republika má od května svoji stránku na Health Systems and Policy Monitor – www.hspm.org . Tento web, pravidelně informující o novinkách v evropských zdravotních systémech, je provozován European Observatory on Health Systems and Policies, která vydává pravděpodobně nejznámější přehledy o zdravotnictví v evropských zemích. O zprávy z Čech se stará právě tým CZEM.

Nadstandard v českém zdravotnictví

Centrum  zdravotnického  práva  Právnické  fakulty  Univerzity  Karlovy  pořádá ve  spolupráci s Centrem zdravotní ekonomie a managementu při Univerzitě Karlově sympozium na téma Nadstandard v českém zdravotnictví. Více zde.

This site uses this site to provide services, customize ads, and analyze cookie traffic. You agree to use this site. More