Center of Health Economics and Management
at Charles University

Lidé

 

PhDr. Lucie Bryndová

 


PhDr. Jana Votápková

Ekonomka, vystudovala ekonomii na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IES FSV UK), kde v současné době dokončuje doktorské studium. Na IES FSV UK působí od roku 2010 jako výzkumná pracovnice. Spolupracovala s Evropskou komisí a dalšími mezinárodními institucemi jako výzkumník a poradce.

K jejím výzkumným zájmům patří hodnocení technické a nákladové efektivity ve zdravotnictví, hodnocení vlivu zdravotnických reforem či analýza vlivů majících dopad na dlouhodobou udržitelnost financování systému českého zdravotnictví. 

Osobní stránka zde.


Mgr. Petra Kučová

Analytička, absolvovala Institut ekonomických studií Fakulty sociálních Univerzity Karlovy (IES FSV UK). Od roku 2014 pracuje jako analytička ve společnosti Advance Healthcare Management Consulting a podílí se na přípravě a realizaci vzdělávacích aktivit Advance Healthcare Management Institute. Současně se věnuje výzkumu v oblasti ekonomie zdravotnictví na IES FSV UK, zaměřuje se zejména na analýzu nákladů na zdravotní péči.


MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

Lékař a ekonom, vystudoval medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a řízení zdravotnictví na Harvard University v USA. Působil jako náměstek ministra zdravotnictví zodpovědný za zdravotní pojištění, léky a zdravotnické prostředky. Dříve pracoval pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR jako poradce a ředitel strategie a byl konzultantem mezinárodní poradenské firmy McKinsey&Co. Po škole pracoval několik let jako lékař-internista. 

K jeho pracovním a výzkumným zájmům patří především reformy zdravotních systémů, změny ve financování a poskytování zdravotních služeb vyvolané rozvojem chronických nemocí, konkurence plátců a kompenzace rizika, propojení dlouhodobé zdravotní a sociální péče, úhrady léčivých přípravků, ekonomické hodnocení zdravotnických technologií, dopady úhradových mechanismů na chování poskytovatelů a strategie zdravotních pojišťoven a poskytovatelů.


MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D.

Hodyc 

Lékař a ekonom, vystudoval medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ekonomii se specializací na management zdravotních služeb na Vysoké škole ekonomické. Jako konzultant se na ministerstvu zdravotnictví podílel na implementaci systému DRG do úhrad akutní hospitalizační péče. Je spoluzakladatelem, interním lektorem a partnerem Advance Healthcare Management Institute, který poskytuje komplexní vzdělávání v oblasti managementu zdravotních služeb vedoucím pracovníkům ve zdravotnictví. Rovněž je partner a senior konzultant ve společnosti Advance Healthcare Management Consulting, kde se věnuje analýzám a poradenství v oblasti hodnocení produkce poskytování zdravotních služeb, metodice kontrahování zdravotní péče a přípravě a implementaci projektů zaměřených na programy péče o chronicky nemocné pacienty – disease management programy. Ve společnosti Advance Hospital Analytics rozvíjí projekt benchmarkingu klinických postupů v nemocnicích.

This site uses this site to provide services, customize ads, and analyze cookie traffic. You agree to use this site. More