Center of Health Economics and Management
at Charles University

Monitor zdravotních systémů a politik (HSPM)

Monitor zdravotních systémů a politik (Health Systems and Policy Monitor) je webová platforma poskytující detailní popis evropských zdravotních systémů s aktuálními informacemi o probíhajících zdravotnických reformách a systémových změnách. CZEM je českým partnerem v tomto projektu. Od května 2017 má Česká republika svou vlastní stránku, o jejíž obsah se stará právě tým CZEM ve spolupráci s editory z Berlína a Bruselu.

Projekt je zajišťován Evropskou observatoří pro zdravotní systémy a politiky (European Observatory on Health Systems and Policies), jejímž hlavním cílem je podpora a prosazování zdravotních politik založených na důkazech skrze komplexní a rigorózní analýzu dynamiky systémů zdravotní péče v Evropě.

Evropská observatoř vydává několik ucelených publikačních řad i ad hoc tematické publikace na specifická témata. V oblasti zdravotních systémů a ekonomie je v Evropě nejznámější přehledová řada Health Systems in Transition (HiT), v níž je systematicky popisováno fungování zdravotních systémů v jednotlivých zemích, včetně probíhajících nebo plánovaných reforem.

Přehledy zdravotních systémů HiT jsou dostupné jako jednotlivé knihy pro celý evropský region WHO a některé další země OECD. Jejich aktualizace jsou vydávané na pravidelné bázi, většinou v čtyř až šestiletých intervalech. Jsou psány v angličtině, ale některé z nich jsou dostupné i v jiných jazykových mutacích, zpravidla v ruštině nebo francouzštině. Nejnovější publikace pro Českou republiku z roku 2015 je ke stažení zde.

Změny a reformy českého zdravotního systému

Příspěvky týmu CZEM naleznete v originále zde.

 

Zajímavé reformní aktualizace ze zahraničí

 

 

This site uses this site to provide services, customize ads, and analyze cookie traffic. You agree to use this site. More