Center of Health Economics and Management
at Charles University

Výzkum

 

V oblasti výzkumu se CZEM podílí na následujících projektech:

  • mezinárodní projekt MUNROS, hodnotící dopady rozvoje nových zdravotnických profesí na kvalitu, účinnost a náklady zdravotních služeb v 9 evropských zemích
  • zmapování nákladů na péči o pacienty s diabetes mellitus 2. typu v ČR a modelace jejich budoucího vývoje – grantový projekt v rámci Technologické agentury ČR (TAČR OMEGA TD03000209), hlavní řešitel IES FSV UK
  • State of Health in the EU (Health Profiles of European countries) – aktuální projekt OECD a European Observatory on Health Systems and Policies zpracovávaném pro Evropskou komisi. Tým CZEM se podílí na vzniku a revizi profilu České republiky.
This site uses this site to provide services, customize ads, and analyze cookie traffic. You agree to use this site. More