Center of Health Economics and Management
at Charles University

Vzdělávání

 

Pro studenty Univerzity Karlovy připravil CZEM ve spolupráci nebo samostatně tyto výukové programy:

  • Health Economics, kurz ekonomie zdravotnictví v rámci magisterského programu IES FSV UK, vyučováno v angličtině,
  • Podíl na výuce veřejného zdravotnictví v rámci pregraduálních programů 3. LF UK, zejména v oblastech zaměřených na financování zdravotnictví, porovnání zdravotních systémů, úhradové mechanismy a klasifikační systémy.
  • Volitelný kurz Organizace zdravotnictví, role a nové kompetence lékaře v moderních zdravotních systémech v Evropské unii určený pro studenty lékařských a dalších fakult Univerzity Karlovy. Kurz byl vyučován v akademickém roce 2013/2014.


V oblasti celoživotního vzdělávání nabízí CZEM následující programy:

Kurz je připraven a vyučován ve spolupráci se společností Advance Hospital Analytics. Je určen zejména pro zaměstnance nemocnic, k jejichž zodpovědnostem patří plánování a řízení produkce zdravotních služeb, vykazování a analýzy poskytnuté péče.

This site uses this site to provide services, customize ads, and analyze cookie traffic. You agree to use this site. More