Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Centrum zdravotní ekonomie a managementu
při Univerzitě Karlově

Výzkum

 

V oblasti výzkumu se CZEM podílí na následujících projektech:

  • mezinárodní projekt MUNROS, hodnotící dopady rozvoje nových zdravotnických profesí na kvalitu, účinnost a náklady zdravotních služeb v 9 evropských zemích
  • zmapování nákladů na péči o pacienty s diabetes mellitus 2. typu v ČR a modelace jejich budoucího vývoje – grantový projekt v rámci Technologické agentury ČR (TAČR OMEGA TD03000209), hlavní řešitel IES FSV UK
  • State of Health in the EU (Health Profiles of European countries) – aktuální projekt OECD a European Observatory on Health Systems and Policies zpracovávaném pro Evropskou komisi. Tým CZEM se podílí na vzniku a revizi profilu České republiky.